Hotel Martinské hole

100 % zábava na zjazdovke, 100 % služby v hoteli! Tak prečo tu ešte nie ste?

Novinky/akcie

28.12.2020

OZNAM!

Vážení priatelia, dovoľte nám oznámiť, že po dôkladnom zvážení všetkých okolností súvisiach s pandémiou Covid 19 sa vedenie hotela rozhodlo prevádzku zatiaľ neotvárať. V prípade akýchkoľvek zmien, súvisiach s otvorením hotela Vás budeme včas vopred informovať. Pevne veríme, že sa s Vami všetkými čoskoro uvidíme. Ďakujeme za podporu!